Polityka prywatności

Polityka prywatności

Korzystając z partner.ntenson.pl możesz być poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych.
Jest to związane z wyrażoną przez Ciebie chęcią zapisania się do newslettera lub utworzenia konta sklepowego (zalogowaniem się do niego)

Konto sklepowe i bezpieczeństwo danych

Aby złożyć zamówienie w Intenson.pl musisz założyć sobie tzw. "konto sklepowe". Jest to konto, do którego przypisywane będą wszystkie Twoje zamówienia.
Dzięki temu żadne z Twoich zamówień się nie zgubi,my będziemy mogli bezpiecznie wysłać przesyłkę do Ciebie, a Ty możesz być pewny, że podane informacje są bezpieczne:

 • wszystkie podane przez Ciebie informacje pozostają bezpieczne w naszej bazie danych. Nie ma do niej dostępu nikt niepowołany, jest ona dobrze zabezpieczona.
 • nigdy nie przekazujemy tych danych osobom trzecim, nigdy też nie wykorzystujemy ich do innych celów niż te bezpośrednio związane ze sklepem, czyli realizacji zamówień lub wysyłania newslettera.
 • w momencie zakładania konta sklepowego będziemy prosić Cię o podanie:
   • imienia i nazwiska oraz pełnego adresu - wykorzystywanego później tylko do wysyłania zamówionych przez Ciebie paczek
   • Twojego adresu e-mail - jest to niezbędne do realizacji zamówień w naszym sklepie.
   • Na ten adres wysyłamy wszystkie informacje związane z Twoim zamówieniem, w tym prośbę o jego potwierdzenie. Podany adres e-mail jest także twoim loginem w sklepie. Podany adres email znajduje się w naszej bazie marketingowej, gdzie informujemy o nowościach i promocjach w sklepie. Jeśli nie zgadzasz się na otrzymywanie takich informacji - zgłoś do nas taką prośbę na adres hurt@intenson.pl

  • numeru telefonu. - pozwala nam to jak najszybciej się z Tobą skontaktować w razie problemów z realizacją zamówienia
  • hasła - ciąg znaków, które sam wybierasz. Razem z twoim adresem e-mail dają Ci dostęp do Twojego konta sklepowego.

Wszystkie podane przez siebie informacje możesz w każdej chwili zmienić lub usunąć po zalogowaniu się na swoje konto sklepowe lub poproszenie o wprowadzenie zmian obsługi sklepu.

Dokonywanie zakupów w sklepie partner.intenson.pl Dokonanie jakiegokolwiek zakupu wymaga podania w odpowiednim formularzu pełnych danych adresowych, wszystkie pola są niezbędne.
Podane dane zostaną wykorzystane wyłącznie do wydrukowania faktury i dostarczenia zamówionej przesyłki.

Niechciane wiadomości

Użytkownikownicy partner.intenson.pl, którzy nie zażyczyli sobie otrzymywania newlettera, nigdy nie otrzymają niechcianej wiadomości.
Osoba, która nie zamówiła newslettara, będzie otrzymywała tylko e-maile, które są ściśle powiązane z jej zamówieniami.
Zapisanie się do newslettera będzie powodowało wysyłanie informacji, które zespół partner.intenson.pl  uzna za interesujące, związanych z działalnością sklepu (promocje, nowości).
W każdej chwili można anulować subskrypcję newslettera. E-maile zapisane do newslettera nigdy nie będą wykorzystane do rozsyłania reklam lub informacji osób/firm trzecich.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary sklepu artner.intenson.pl wykorzystują cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera przeglądającego stronę.
Służą one wyłącznie do identyfikacji użytkownika w celu uproszczenia operacji.
Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Usunięcie konta sklepowego

Każdy z użytkowników posiadający konto sklepowe może w każdej chwili wystąpić o jego usunięcie.
Konto zostanie skasowane natychmiast, o ile ma do niego przypisanych niezrealizowanych zamówień.
Wszystkie dane zostaną personalne oraz adresowe zostaną usunięte z bazy danych, bez możliwości ich odzyskania.

Komentarze Klientów

Komentarze o produktach i sklepie zawierają wyłącznie opinie Klientów, partner.intenson.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.
Jednocześnie firma Intenson Europe Sp. z o.o. (właściciel partner.intenson.pl) zastrzega sobie prawo ich użycia w opublikowanej lub skróconej formie do promocji sklepu lub produktów w nim się znajdujących.
Komentarze takie nigdy nie będą podpisane pełnym imieniem i nazwiskiem, chyba, że Klient wyrazi na to zgodę.
Intenson Europe Sp. z o.o. zobowiązuje się nie przeinaczać komentarzy i nie stosować ich w innym kontekście lub do promocji innego produktu niż było to intencją autora.

Profilowanie

Na stronie internetowej działa także zautomatyzowany system, który pozwala na monitorowanie Twojego zachowania oraz dopasowanie treści do Twoich zainteresowań. System ten jest zintegrowany z naszym sklepem i możesz w każdym czasie zgłosić sprzeciw.


Uwagi końcowe

Komercyjne wykorzystywanie jakichkolwiek treści, znaków lub obrazów zawartych w witrynie partner.intenson.pl bez zgody firmy Intenson Europe Sp. z o.o. jest zabronione.
Przeglądając, wypowiadając się lub składając zamówienia w sklepie partner.intenson.pl akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na tej stronie.
Firma Intenson Europe Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, każdą osobę lub firmę wykorzystującą treści zawarte w witrynie partner.intenson.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.
partner.intenson.pl gwarantuje, że wprowadzane zmiany nigdy pozwolą na udostępnienie osobom lub firmom trzecim danych personalnych lub adresowych Klientów.

Klauzula informacyjna w sprawie danych osobowych

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie”), informuję, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest INTENSON EUROPE Sp. z o.o. z siedzibą w Całowanie 94G, gmina Karczew (05-480) 2) Pani/Pana dane osobowe w zakresie następujących kategorii:
 1. dane identyfikacyjne
 2. dane kontaktowe
 3. dane do rozliczeń
 4. dane do wystawienia faktury VAT
- przetwarzane będą w celu realizacji Zamówienia (realizacji Umowy Sprzedaży) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione do przetwarzania danych oraz podmioty uczestniczące w realizacji umowy sprzedaży. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom działającym na podstawie odrębnych umów powierzenia przetwarzania danych. oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego w zakresie z nich wynikającym. 4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku prawnego. 5) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do ich przenoszenia. 6) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie jest to warunek zawarcia umowy sprzedaży. Z uwagi na powyższe, jest Pani/Pan zobowiązany do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych będzie niemożność zawarcia ww. umowy. 7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy. 8) INTENSON EUROPE Sp. z o.o. dokonuje operacji profilowania Klientów, polegającego na przeanalizowaniu danych Klienta, w szczególności historii jego zakupów w celu przygotowania zindywidualizowanej oferty, dostosowanej do jego potrzeb, nie wywołuje to jednak żadnych skutków prawnych dla Klienta. W odniesieniu do operacji profilowania Klient w każdym czasie może wnieść sprzeciw.

Klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych

             Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie”), informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest INTENSON EUROPE Sp. z o.o. z siedzibą w Całowanie 94G, gmina Karczew (05-480)

2) Pani/Pana dane osobowe w zakresie następujących kategorii:

 1. dane identyfikacyjne
 2. dane kontaktowe
 3. dane do rozliczeń
 4. dane do wystawienia faktury VAT

- przetwarzane będą w celu realizacji Zamówienia (realizacji Umowy Sprzedaży) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione do przetwarzania danych oraz podmioty uczestniczące w realizacji umowy sprzedaży. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom działającym na podstawie odrębnych umów powierzenia przetwarzania danych. oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego w zakresie z nich wynikającym.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku prawnego.

5) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do ich przenoszenia.

6) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie jest to warunek zawarcia umowy sprzedaży. Z uwagi na powyższe, jest Pani/Pan zobowiązany do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych będzie niemożność zawarcia ww. umowy.

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.

8) INTENSON EUROPE Sp. z o.o. dokonuje operacji profilowania Klientów, polegającego na przeanalizowaniu danych Klienta, w szczególności historii jego zakupów w celu przygotowania zindywidualizowanej oferty, dostosowanej do jego potrzeb, nie wywołuje to jednak żadnych skutków prawnych dla Klienta. W odniesieniu do operacji profilowania Klient w każdym czasie może wnieść sprzeciw.